รถเข็นสินค้า
TH
EN

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท พร้อมท์ฟอร์เวิร์ด จำกัด หรือเจ้าของเว็บไซต์ www.promptforward.com ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อตกลงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ และบริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทพร้อมท์ฟอร์เวิร์ด

ข้อมูลเบื้องต้น

เราจะทำการเก็บข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ เช่น เมื่อมีการทำการสั่งซื้อสินค้า บริการ และการจัดส่งสินค้า การขอข้อมูลสำหรับการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการต่างๆ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม

การแชร์ข้อมูลของคุณ

ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมในการส่งต่อข้อมูลของคุณ เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามซึ่งกำหนดตัวตนได้แน่นอนและมีนโยบายคุ้มครองของมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานเดียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอนันดา ดังนี้

  • กลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  • ผู้รับเหมา/คู่สัญญา: ในกรณีที่บริษัททำการจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการใดอันจำเป็นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น รหัสไปรษณีย์ การวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมออนไลน์ เว็บไซต์จะกำหนดให้ผู้รับเหมาในการดำเนินการนั้นเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และต้องห้ามมิให้ผู้รับเหมาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของพร้อมท์ฟอร์เวิร์ด
  • ผู้ขาย/นายหน้า ในบางกรณี เราอาจทำการแชร์ข้อมูลของคุณต่อผู้ขายหรือนายหน้าซึ่งได้รับอนุญาต ได้แก่ โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น การชำระสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต/เดบิต/พร้อมเพย์
  • องค์กรอื่นๆ ที่กฎหมายระบุให้ต้องแชร์ข้อมูลด้วย

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

ในการคุ้มครองและป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น เว็บไซต์ของเราได้วางมาตรการควบคุมภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อป้องกัน และให้ความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ นอกจากนี้เว็บไซต์ยังได้วางระบบเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณ เช่น ระบบ Secure Sockets Layer (SSL) protocol เพื่อจัดการความปลอดภัยในการส่งข้อความบนอินเตอร์เนต

BACK TO TOP

กรุณารอสักครู่.....